44. Srečanje gorenjskih turističnih delavcev

Letošnje že 44. Srečanje gorenjskih turističnih delavcev je bilo v Šenčrju, ker je letos TD Šenčur praznovalo 40 letnico delovanja. Prireditev je zelo popestril nastop njihove folklorne skupine, za razvedrilo pa je igral ansambel Fantje z vasi. Osrednji dogodek srečanja je podelitve priznanj v okviru akcije Turistične zveze Slovenije “MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA” in letošnji nagrajeni kraji v okviru tega projekta Gorenjske trursitične zveze so: v kategoriji manjša mesta so priznanja prejeli: Šenčur, Cerklje, Tržič in Žiri.

V kategoriji Izletniški kraji so prejemniki priznanj: Adergas, Begunje, Bohinjska Bela, Podkoren, Preddvor, Rateče, Zali log.

V kategoriji drugi kraji – vasi so prejemniki priznanj: Kokrica, Predoslje, Okroglo, Topole.

V kategoriji Turističen kraj je bil izbran Ribčev Laz, v kategoriji hribovski kraj pa Žirovski vrh.

Priznanje je prejel tudi Kamp Danica v Bohinju.

Priznanja za okroglo obletnico med Turističnimi društvi so prejela: TD Kranjska gora za 110 letnico delovanja, TD Besnica za 60 letno delovanje in TD Šenčur za 40 letno delovanje.

Posebno priznanje: zlato priznanje TZS sta prejela: Ivan Rebernik in Peter Vidmar iz TD Šenčurj, Turistično društvo Šenčur pa je prejelo srebrni znak TZS za uspešno 40 letno delo.

Posamezni nagrajenci so: iz TD Kokrica Irena Hudobivnik, iz TD Bohinj Strojni krožki Bled, Ivanka Logar in Anica Gartner iz TD Besnica Polona Štilec, Silva Potočnik in Marija Sušnik, iz TD Bled Miran Lavrič, iz TD Šenčur Jože Stržnik, Ani Vidmar in Marta pipan, iz TD Kranjska Gora Jože Kotnik in Klavdija Gomboc,
iz TD Rateče Planica Jože Brudar, Franc Kajžar, Jože Kavalar, Vinko Šumi in Alojzija Mežik.

Priznanja za najlepši gorenjski nagelj so prejeli: Noč Frančiška iz Javorniškega Rovta, Marjeta Kozomar iz Ribčevega Laza in Župnišče v Kamni Gorici.