Gorenjska turistična zveza odda poslovne prostore v najem

GTZ odda v najem del poslovnih prostorov na Koroški c. 27 v Kranju.

Prostori so v Bežkovi vili, 1. nadstropje in mansarda, prostori so primerni za pisarniško dejavnost, skupne površine je 70 m2.

Možnost najema je takoj, svojo ponudbo pošjiite na naslov: Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj.