MENGEŠ IZ PRETEKLOSTI V SEDANJOST IN PRIHODNOST

Letos so člani TD Mengeš že 4. priredili tradicionalno prireditev z Mengeško godbo od nastanka do današnjih dni in predstavili gasilstvo v Mengšu od začetkov do danes.

Osrednji gost je bil pisatelj mag. Ivan Sivec, ki je velik raziskovalec glasbe in plodovit pisec. Na temo o gasistvu so govorili častni člani in občani Franc Blejc, Jože Žargi in Stane Šimenc, o nastanku in delovanju mengeške godbe pa sta pripovedovala Marjan Trobec in Franc Lukan. Nastopili so veterani mengeške godbe, za glasbene vložke pa je poskrbel Marjan Urbanija s Sejmarji iz Kulturnega društva Mihaelov sejem.