PREDSTAVITEV RAZISKAVE O PROSTORSKI DEDIŠČINI NAKLO

Vabimo vas na izredno zanimiv dogodek

v okviru operacija Arhitektura gorenjskih vasi

PREDSTAVITEV RAZISKAVE O PROSTORSKI DEDIŠČINI NAKLO

v petek, 27. 11. 2020, ob 12:00, na povezavi programa Zoom

Preko spletno predstavitve bo predstavljena raziskava o prostorski dediščini naselja Naklo, ki so jo arhitekti skupine Odprti krog pripravili v sklopu projekta Arhitektura gorenjskih vasi.

Projekt Arhitektura gorenjskih vasi je namenjen prepoznavanju bogastva prostorske dediščine izbranih naselij, ki nam vsem predstavlja osnovo za nadaljnje kvalitetno nadgrajevanje in izgrajevanje celovitega javnega in zasebnega prostora naselij.

Beseda avtorjev raziskave:

Bogastvo stavbne in prostorske dediščine izbranih krajev smo arhitekti raziskali in dokumentirali, kar lahko predstavlja osnovo za nadaljnje posege v prostor

Radi bi vam predstavili prostorsko bogastvo vašega kraja in nekatere ključne primere kvalitetne stavbne dediščine.

Predstavitev je namenjena soočenju z vašimi pogledi na izkušnjo življenja in doživljanja kraja.

Predstavitev bo potekala v obliki videokonference preko platforme Zoom na povezavi: 
https://us02web.zoom.us/j/83577813542 

Meeting ID: 835 7781 3542 (Če imate težave z zgornjo povezavo, se lahko pridružite prek Zooma tudi s pomočjo te številke.) V primeru tehničnih težav vam bomo na voljo na telefonski številki 031 689 151 (Patrik).

 Vljudno vabljeni da se pridružite,

Občina Naklo in arhitekti skupine Odprti krog

Aktivnost se izvaja v okviru projekta LAS – Gorenjska košarica, operacija »Arhitektura gorenjskih vasi«. Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.