TD SLAJKA HOTAVLJE

TD SLAJKA HOTAVLJE – vsako leto ob sv. Lovrencu pripravi Večer slovenskih podoknic in Semanji dan. Letošnji obisk je bil rekorden. Zvečer v soboto so v poljanskem narečju pripravili muzikal in igrali so ga krajani Hotavelj. V nedeljo pa se je semanji dan začel s sv. mašo v domači cerkvi sv. Lovrenca, druženje pa se je nadaljevalo na bližnjem travniku ob potoku. Prikazali so izdelke prebivalcev okoliških vasi, za otroke pa so potekate različne delavnice. Dan so zaključili z veselico. Sicer pa v maju ob domu na Slajki pripravijo Dan šmarnic, oktobra pa odkrije spominske plošče domačega rojaka.