TD Žirovski Vrh ima 20. let

TD Žirovski Vrh je v dveh desetletjih postalo eden največjih promotorjev turizma, starih kmečkih šeg in navad ter domačega narečja v Poljanski dolini. Vse se je začelo z enodnevnim Praznikom žetve, danes pa se lahko pohvalijo s kopico kulturno – etnološko obarvanih dejavnosti.

V mesecu marcu so pripravili praznovanje ob 20. obletnici, na katerem so s strani Turistične Zveze Slovenije prejeli bronasto priznanje za dolgoletno delo. Sedanji člani pa so s priznanji in šopki nagradili tudi tiste, ki so v društvu orali ledino. Da so bili spomini ustanovnih članov na začetna leta ganljivi in polni upravičenega ponosa, najbrž ni treba posebej poudarjati.

Ker se Žirovski Vrh razteza čez dve občini, Gorenja vas – Poljane in Žiri, je posebnost Turističnega društva Žirovski Vrh med drugim tudi v tem, da povezuje krajane obeh področij. Temu primerno je bilo v teh letih razdeljeno tudi njegovo vodstvo – dva dosedanja predsednika prihajata iz ene, dva pa iz druge občine. Prvi je vajeti v svoje roke prevzel Marko Oblak, naslednja je bila Tončka Oblak, sledil ji je Tone Košir, sedanji prvi mož društva pa je Štefan Bogataj. Trenutno je pod okrijem TD Žirovski Vrh združenih 140 članov, vseskozi aktivnih jih je nekoliko manj, a ob organizaciji večjih dogodkov, jih večina ponudi svojo pomoč. Od samega začetka je zraven tudi Lucija Kavčič, ki je zadolžena za program in tajniške zadeve v društvu. »Začetki so bili težki, nismo niti natančno vedeli, kako se zadeve lotiti,« se spominja. Društvo je bilo ustanovljeno v sklopu projekta Kmetijsko svetovalne službe za oživljanje podeželja. »Društvo se je pravzaprav ustanovilo z namenom organizacije prireditve, na kateri bi prikazali stare načine dela z žitom. Ideja je takrat zrasla na zeljniku Cilke Štucin, z domačije Pr’ Podlešan, prav ona se je spomnila tudi imena Praznik žetve.« Prireditev je sprva trajala le en dan, od lani pa obiskovalcem ponuja že tridnevno dogajanje, pravi Lucija. »Trudimo se, da še vedno prikažemo žetvene običaje naših babic in dedkov, vse to pa spremlja tudi bogat glasbeni in kulturno – etnološki program.«

Ko so bili postavljeni temelji, pa se je počasi začelo dodajati opeke. Lucija pripoveduje, da so leta 2005 markirali pot skozi Zalo, ki pa takrat še ni imela prave vsebine. Šest let kasneje so prijavili projekt Duša tematskih poti in od takrat naprej so lepote gozdne poti skozi Zalo zaživele v vsej svoji polnosti. »Letošnji spomladanski pohod, ki se bo zgodil 2. maja, bo, tako kot doslej, obarvan z zgodbo Ivana Tavčarja, jesenski pa bo bolj šaljive narave.«

Ples, petje, igra – tudi to je sestavni del TD Žirovski Vrh. Zelo aktivna je odrasla folklorna skupina, od leta 2003 pa pod vodstvom Lucije Kavčič plešejo tudi otroci. »Delo z najmlajšimi mi je še v prav posebno veselje, tako pri folklori kot pri dramski sekciji. Ko vidiš njihove nasmejane in zadovoljne obraze, je poplačana vsaka ura, ki jo preživiš na vajah, in teh ni malo.« Skozi dramske uprizoritve pa v društvu skrbijo tudi za ohranjanje narečja. Tako v domačem jeziku zazvenijo igre izpod peresa Tončke Oblak, ki jih je vsako let moč videti na Prazniku žetve. »Letošnja tematika bo precej aktualna – kako vzgoja vpliva na otroke in na odnos, ki ga ima potem odrasel človek do svojih staršev, v smislu pregovora Ti očeta do praga, sin tebe čez prag«

Presek dvajsetih let prikaže postopen razvoj žirovskovrharskega turističnega društva. »Nikoli nismo pretiravali oziroma si zastavili nekaj, česar ne bi izpeljali do konca.« Lucija opaža velik porast obiska iz drugih krajev. »Publika na naših prireditvah je popolnoma drugačna, kot na začetku. Manj je domačinov, ogromno ljudi prihaja iz Ljubljane, Vrhnike, Kamnika, Kranja …«

Avtohtonost svojih dejavnosti so skozi leta nadgradili tudi z oblačilno kulturo, tako pri prikazih starih običajev, kot pri folklornih nošah, pri izdelavi katerih so sodelovali tudi z lastnim ročnim delom. »Pri podobnih dogodkih po Sloveniji pogrešam prav to,« pravi Lucija. »Ne moreš prikazovati 100 let starega običaja in biti oblečen v kavbojke in majico društva.«

Društvo se neprestano širi, tako s članstvom kot z aktivnostmi. »Nekaj članov ekipe je izredno pridnih, s predsednikom, blagajnikom in upravnim odborom na čelu. Ko razdeliš delo, boš vedel, da bodo zadeve speljane tako, kot je treba,« svoje sočlane pohvali Lucija. Poleg tega, da širi naokoli glas o Poljanski dolini, pa Lucija pomembno vlogo njihovega društva vidi v povezovanju domačinov. »Preden je bilo društvo ustanovljeno, smo na Žirovskem Vrhu komaj vedeli, kdo živi pri kakšni hiši. Zdaj pa se vsi poznamo med seboj in stopimo skupaj, ko je to potrebno. Recimo, ko se je lani na eni izmed domačij prekrivala streha, so vsi plesalci pri tem pomagali – kar je dandanes že prava redkost! Priznam, da je precejšen zalogaj ohranjati društvo živo in ga še nadgrajevati, ampak, ko vidiš, kako povezovalno deluje na ljudi, ugotoviš, da se splača.«

 

avtorica članka: Mojca Oblak

TA VIKEND PA VAS VABIJO NA PRAZNIK ŽETVE…

132654