Vinku Potočniku v spomin

Ko smo pred leti vabili nove člane v upravni odbor Gorenjske turistične zveze, se nam je pridružil tudi Vinko. Vodstvo Turističnega društva Kokrica ga je predlagalo za sodelovanje v GTZ, zaradi izjemnega posluha in  dela tako pri organizaciji prireditev, kot pri ocenjevanju hiš in vrtov.  Izvoljen je bil za podpredsednika GTZ, postal pa je še predsednik ocenjevalne komisije v projektu TZS »Moja dežela – lepa in gostoljubna«. Vsa leta je odgovorno, s pravo mero posluha za delovanje GTZ aktivno sodeloval pri večini projektov. Udeležil se je tudi prenekaterih razgovorov in sestankov izven obveznih sej in bil v pomoč pri izbiri ocenjevanja gorenjskih krajev in pri izbiri ustreznih dolgoletnih  kandidatov za prejemnike priznanj. Vseskozi je bil aktiven, požrtvovalen in preudaren član pri sestavljanju programa GTZ in izvedbi le – tega, za kar smo mu neizmerno hvaležni. Bil je človek, s katerim je bilo prijetno sodelovati. Vedno je bil za razmeram primerno izvedbo programa. Za vse njegovo požrtvovalno delo pri  GTZ se mu iskreno zahvaljujemo. S svojo iskrenostjo in dobrim poznavanjem turističnega dela na gorenjskem je zvezi pustil neizbrisen pečat.

Mirjam Pavlič v imenu Gorenjske turistične zveze