Gorenjska turistična zveza od nastanka pa do danes

Začetki organiziranega turizma na Gorenjskem segajo v zadnja tri desetletja minulega stoletja in sovpadajo z izgradnjo železnice na Slovenskem, ki se je leta 1848 začela z gradnjo tako imenovane južne železnice od Dunaja do Ljubljane in kasneje naprej do Trsta. Gradnja je potekala vse do leta 1914, ko je bila zgrajena dolenjska železnica. Prihajalo je vse več gostov, ki niso bili več zadovoljni le s krajevnimi gostilnami, pričakovali so lep sprejem, lepo urejen kraj s sprehajalnimi potmi in parki , prevozi, informacijami o kraju ipd.

To je narekovalo organiziranost krajevnih dejavnikov in tako so spontano nastajala turistična društva. Botrovala jim je zavest ljudi, da je treba za goste poskrbeti in spoznanje, da si s pomočjo turizma lahko odrežejo boljši kos kruha. Naša dežela je zaradi naravnih lepot, ugodnih prometnih povezav za goste vabljiva. Zametki organiziranega turizma so bila prav turistična društva, ki so jih tedaj različno poimenovali: olepševalna društva, društva za dvig tujskega prometa, društva za privabitev tujcev, letoviška društva, tujsko prometna društva in podobno. Skrbela so za urejenost in čistočo kraja, pri domačinih preuredila zanimanje za turizem, skrbela za informacije in turistično propagando. Skrbela so za vse to, za kar turistična društva skrbijo še danes.

[pullquote align=”right”]Danes GTZ povezuje 45 turističnih društev.[/pullquote]Na Gorenjskem je bilo prvo turistično društvo ustanovljeno leta 1875 v Kranju in sicer kot olepševalno društvo. Leta 1887 je bila kot začetnica turističnega društva na Bledu ustanovljena komisija za zdravstvo. V Škofji Loki pa je bilo turistično olepševalno društvo ustanovljeno leta 1897. Število društev je stalno naraščalo. Korenine turistične društvene organizacije segajo več kot sto let nazaj in več turističnih društev na Gorenjskem se lahko ponaša s častitljivo starostjo. Prav to je narekovalo ustrezno organiziranost tudi na ravni pokrajin in 29. marca 1957 je bila ustanovljena Gorenjska turistična zveza v Kranju. Ob ustanovitvi je bilo v Gorenjsko turistično zvezo vključenih 21 TD. Danes GTZ povezuje 45 turističnih društev.

Celotna turistična društvena organizacija na Gorenjskem šteje danes 8700 članov. Društva so glede na število članov različno velika, odvisno od turističnega utripa posameznega kraja, nekatera imajo tudi po več kot 2000 članov, takšno je TD Lesce. Sestava članstva v TD je pisana, tako po starosti kot poklicnem delu. Tako kot so različno stara TD – nekatera imajo stoletno tradicijo, veliko jih je starih 30 , 40 ali 50 let, veliko pa je tudi mladih, ki so bila ustanovljena pred leti z mladimi člani. Mladi so se v šolah srečali s turističnim podmladkom, ki so se kasneje pridružili članov v TD. Težko bi v TD našel poklic, ki ga med članstvom ni, to pa je dokaz, da je turistična društvena organizacija že od nekdaj slonela na načelu – v turizmu so pomembni predvsem pridni ljudje. Prav pri povezovanju različnih dejavnikov je GTZ napravila veliko delo, ne nazadnje pa je tudi uveljavila pomen turistične društvene organizacije, ki je morala v zadnjih desetletjih previhrati številne viharje. Turistični delavci so uporno dokazali upravičenost in pomen TD tudi v časih, ko jim niso pripisovali takšnega pomena kot društvom pripada.

Naj navedem še vodstva GTZ od ustanovitve do danes: njen prvi predsednik je bil Dušan Horjak, ki se je prizadeval, da se je GTZ ustanovila; sledili so: Jaka Eržen, Ciril Ankerst, Franček Rogelj, Zvone Teržan, Zdravko Črv, Andrej Babič, Lado Srečnik, mag. Jure Meglič, danes pa je predsednica GTZ Lucija Kavčič.
Sekretarji zveze so bili: Božo Črne, Pavle Lužan, Karlo Cej, Miran Štefe, Franc Dolhar, Sebastjan Gubič, danes pa je sekretarka Mirjam Pavlič.

GTZ je organizirana po zakonu o društvih in na podlagi odločbe MGD deluje v javnem interesu, saj je pridobila soglasje v vseh občinah Gorenjske.

Zgodovino GTZ je pripravil Andrej Babič, dopolnila Mirjam Pavlič.

Urednica spletne strani mag. Helena  Krampl Nikač  od 1.1. 2014 dalje.